بهبود عملکرد بازیکنان شطرنج با داروهای شناختی

برای اولین بار مطالعه روی عملکرد داروهای شناختی مانند مودافینیل، متیل فنیدات (تحت نام تجاری ریتالین شناخته می شود) و کافئین اثر مثبت بر عملکرد بازیکنان بازی شطرنج را نشان داد. این مطالعه نشان می‌دهد که چگونه برخی داروها می‌توانند سبب بهبود پردازش اطلاعات پیچیده در مغز شوند. همان‌طور که در شطرنج استفاده از این داروها در یک بازیکن یک مزیت رقابتی به حساب می‌آید، فدراسیون شطرنج جهانی، فیده، در سال 2014 استفاده از این داروها را به‌عنوان یک ضد دوپینگ معرفی کرد.