به حرکت درآمدن دست شما توسط سیگنال¬های مغزی دوستانتان به وسیله¬ی دستگاه امپاتی

فرض کنید هنگامی که شما خوشحال هستید، بتوانید دست افراد دیگر را به کف ­زدن تحریک کنید. یک سیستم تحریک عضلانی می­تواند با تحریک غیرارادی دست فردی بنا به تغییرات روحی فردی دیگر در امپاتی کمک کند.

اگر شما هم‌راستا با کسی که در حال حرکت است، حرکت کنید، او را بهتر درک خواهید کرد.

یک گروه تحقیقاتی  با استفاده از دستگاه EEG سیگنال­های الکتریکی مغز چهار نفر را که در حال مشاهده­ فیلمی بودند و تحت تاثیر احساساتی مانند لذت، عصبانیت و ناراحتی قرار گرفته بودند، بررسی کردند. پس از آن هر یک از افراد به‌عنوان فرستنده­­ توانستند با تغییراتی که در احساسات‌شان به‌وجود می­آمد، دست فرد گیرنده را حرکت دهند. این کار توسط دستگاه EEG که به سر فرستنده­ها و همچنین الکترودهایی که به بازوی افراد گیرنده وصل بود، انجام گرفت.